<-- jquery --> Náš Slunovrat: Služby
Stále s Vámi.
Ve zdraví
i v nemoci

Rozsah služeb „Náš Slunovrat“

Náš Slunovrat Standard

Služba Náš Slunovrat zahrnuje na úrovni Standard služby zahrnuté do sociální služby tísňová péče podle zákona.

 • Nepřetržitá služba tísňového volání

  Zajištění pomoci v případě potřeby či pochybností - služba je v provozu nepřetržitě, 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, 365 dnů v roce. Uživatel se může spolehnout na okamžitou pomoc v krizové situaci.

 • Nepřetržité vyhodnocování pohybu komunikačního zařízení

  Nepřetržité sledování pohybu komunikačního zařízení. Vytvoření, záznam a vyhodnocování denního profilu aktivit uživatele. V případě dlouhé nehybnosti uživatele nebo výrazné změny proti běžnému dennímu režimu zjišťujeme stav uživatele a případně zajistíme pomoc.

 • Lokalizace

  Nepřetržité vyhodnocování lokalizace komunikačního zařízení prostřednictvím GSM připojení. Asistenční centrum zná aktuální lokalizaci komunikačního zařízení a jeho historii. V případě krize zjistíme, kde se uživatel nachází a kudy se pohyboval.

 • Nouzové tlačítko

  V případě nouze se uživatel spojí s asistenčním centrem pouhým stisknutím tlačítka na komunikačním zařízení. Dispečer do 1 minuty odpoví uživateli a zajistí pomoc.

 • Automatické přijetí hovoru s hlasitým odposlechem

  Hovor je automaticky přijat při volání z asistenčního centra. V komunikačním zařízení je automaticky nastaven hlasitý odposlech s vysokou citlivostí mikrofonu a s vysokou hlasitostí reproduktoru. I když uživatel leží nehybně̌ na zemi a není schopen hovor přijmout nebo nemá komunikátor poblíž, bude moci hovořit s operátorem centra a přivolat si pomoc. Komunikační zařízení je dostatečně̌ hlasité, aby ho mohli používat i lehce nedoslýchaví uživatelé.

 • Nepřetržitá kontrola funkčnosti komunikačního zařízení

  Nepřetržité sledování správné funkce komunikačního zařízení a jeho připojení k GSM síti. Sledování stavu nabití baterií komunikačního zařízení. Sledování doby nabíjení komunikačního zařízení.

 • Zavolej mi

  Pravidelná aktivní komunikace s uživateli sociální služby, pracovník Našeho Slunovratu se spojí s uživatelem, ověří jeho stav, zkontroluje fungování služby, pohovoří s ním a zjistí, co by případně potřeboval. Osobní kontakt s uživateli je důležitou součástí služby.

Náš Slunovrat Comfort

Kromě služeb zahrnutých do Náš Slunovrat Standard je služba Náš Slunovrat Comfort rozšířena o:

 • Bezpečné uložení klíčů

  Klíče od bytu či domu klienta jsou bezpečně loženy u certifikované agentury. V případě potřeby zajistí prověřený pracovník otevření domu či bytu klienta. Služba je dostupná 24 hodin denně, 365 dnů v roce, dojezdový čas obvykle do deseti minut od výzvy.

 • Nezdravotnické zásahy

  Vedle zdravotnických zásahů (záchranná služba, první pomoc) existuje potřeba i jiných zásahů, například při technické poruše (únik vody, rozbité okno, porušený zámek), ale i při obavách o bezpečnost - ověření kontrolora plynu či elektroměru a další. Proškolený pracovník zabezpečí aktuální situaci a zajistí pomoc v případě potřeby.

Náš Slunovrat Premium

Kromě služeb zahrnutých do Náš Slunovrat Comfort je služba Náš Slunovrat Premium rozšířena o:

 • Organizace zdravotní péče

  Ve spolupráci s registrujícím praktickým a dalšími ošetřujícími lékaři. Zajištění termínů návštěv lékaře, odběrů, kontrolních vyšetření, preventivních prohlídek, vyšetření u specialistů. Připomenutí blížícího se termínu, pomoc s dopravou pacienta. Souhrn základních informací o pacientovi, jeho předání v případě neodkladné péče.

 • Organizace sociálních služeb

  Sociální pracovník zajišťuje pro klienta odborné sociální poradenství. Podpora při vyřizování žádostí o sociální dávky, vyřizování žádostí o sociální služby, přihlášek a další administrativě. Nabídka dostupných sociálních služeb podle potřeby klienta. Spolupráce s poskytovateli sociálních služeb, koordinace služeb, dohled nad jejich plněním. Nabídka dalších sociálních služeb při změně stavu klienta.

 • Léčebné plány pro chronicky nemocné

  Ve spolupráci se specialisty. Vytváření a podpora léčebných plánů pro chronická onemocnění (obezita, diabetes, hypertenze, srdeční selhání, osteoporóza a další). Návrh termínů kontrol u lékaře, léčebného režimu, diety, měření vybraných hodnot (váha, glykemie, krevní tlak,..) a jejich ukládání a vyhodnocování. Podpora při měření hodnot, při dodržování léčebného režimu, připomínání kontrol u lékařů.

 • Další služby

  Zajištění dalších služeb mimo služby zdravotní a sociální. Nákupy, úklid, doprava a další.

Ceník služeb

ceník Kompletních služeb „Náš Slunovrat“ včetně pronájmu komunikačního zařízení

Náš Slunovrat Standard měsíčně 450 Kč
Náš Slunovrat Comfort měsíčně 980 Kč
Náš Slunovrat Premium měsíčně 1.490 Kč
Výjezdy zásahové služby Kruh* 850 Kč

Stáhnout ceník

Naše zařízení

Klienty vybavujeme následujícími zařízeními. Konkrétní typ zařízení je určen dle potřeba klienta v rámci sociálního šetření

hodinky

Hodinky

kapka

Kapka

krabička

Krabička

Pokud máte zájem o naši službu, můžete ji nezávazně objednat, případně vyplňte přihlášku uživatele. Vyplněnou přihlášku je možné zaslat na email: info@nas-slunovrat.cz či poštou na adresu
IZSS, z.ú., Náš Slunovrat, Libuš 60/149, 142 00 Praha 4 – Libuš

Následně se vám ozve náš pracovník a probere s vámi detaily služby a vše potřebné pro její zahájení.

Pokud chcete ohodnotit fungování naší služby, budeme rádi za vyplnění dotazníku. Dotazník naleznete zde