<-- jquery --> Náš Slunovrat: COVID-19 aktuální informace
Stále s Vámi.
Ve zdraví
i v nemoci

Aktuální informace týkající se COVID-19

Náš Slunovrat: doporučení pro uživatele

Čelíme vážné epidemii koronaviru. Naše vláda každý den zpřísňuje karanténní opatření. Jejich cílem je chránit občany před šířením viru a před nákazou.

Prosíme všechny naše uživatele, aby dbali pokynů, o kterých se dozvídají v televizi a z rozhlasu. Zvláště osoby starší 70 let jsou nákazou vážně ohroženy.

Zůstaňte prosím doma, nechoďte na místa, kde se můžete setkat s více lidmi a nakazit se. Nejezděte veřejnou hromadnou dopravou. Můžete trávit čas na zahrádce, chodit na procházky do přírody, můžete vycházet s těmi, s kterými žijete, ale snažte se nepotkávat se s dalšími lidmi.

Dodržujte úzkostlivě osobní hygienu: často si myjte ruce, nesahejte si na obličej, pokud kašlete nebo kýcháte, použijte kapesník.

Pokud za Vámi kdokoli přichází, vyžadujte, aby si zakryl ústa a nos, nejlépe rouškou, pokud ji nemá tak alespoň kapesníkem, ústenkou, šálou. Nenechte na sebe nikoho prskat, aby Vás nenakazil. Nepodávejte si ruce, nelíbejte se. Virus šíří i lidé, kteří zatím žádné obtíže nepociťují!

Pokud potřebujete lékaře, nechoďte do čekáren a ordinací, tam je riziko nákazy nejvyšší. Lékaři zavolejte telefonem a dohodněte se s ním předem. Odložte plánované pravidelné kontroly, nechoďte k lékaři s banalitami. Pokud potřebujete předepsat léky, lékař Vám může vystavit elektronický recept „na dálku“, nemusíte k němu chodit.

Rádi Vám pomůžeme s vyzvednutím léku z lékárny, rádi Vám domluvíme s lékařem, co je třeba. S využitím dobrovolníků Vám pomůžeme zajistit nákup a vyřídit další neodkladné pochůzky. Nebojte se nám zavolat, kdykoli něco potřebujete.

Pokud se budeme chovat zodpovědně a dodržovat doporučení odborníků, nenakazíme se a tuto těžkou dobu překonáme. Můžete se na nás obrátit s jakýmkoli dotazem či obavou, rádi Vám pomůžeme. Neztrácejte dobrou náladu, buďte pozitivní, společně to zvládneme!

16. března 2020
MUDr. Milan Cabrnoch, MBA

Náš Slunovrat: Zavolej mi!

Registrovaná sociální služba tísňové péče Náš Slunovrat nabízí v mimořádných podmínkách vzdálenou podporu seniorům a osamělým osobám a jejich blízkým.

Součástí služby tísňové péče je služba Zavolej mi. Naši pracovníci pravidelně, obvykle jednou týdně aktivně volají našim uživatelům. V řízeném rozhovoru si ověřujeme, že je senior v pořádku, že užívá léky, byl na kontrole u lékaře, zjišťujeme, zda něco nepotřebuje a jak se mu daří. Uživatelé si na pravidelný rozhovor rychle zvykli, čekají a těší se na něj.

V současné epidemiologicky komplikované době nabízíme tuto službu všem, komu může pomoci. Zavoláme každému, kdo bude o naši službu mít zájem. Občané se na nás mohou obracet sami, jejich rodinní příslušníci, pečovatelé, jiní poskytovatelé sociálních služeb, městské části, obce a další.

Pro zařazení mezi uživatele potřebujeme jméno osoby, které budeme volat, její telefonní číslo a adresu. Další údaje již doplní naši spolupracovníci během rozhovoru, ověří pochopitelně i souhlas uživatele s poskytováním služby.

Služba Zavolej mi může pomoci těm, kdo se cítí osamělí, mají obavy, strach. Rádi našim uživatelům zprostředkujeme pomoc, například se zajištěním nákupu, návštěvy pečovatelské služby a další. Můžeme k tomu využít i dobrovolníků, kteří se v jednotlivých obcích nabízí.

Linka Zavolej mi není tísňovou linkou. Tísňovou péči poskytujeme prostřednictvím speciálních chytrých komunikačních zařízení a můžeme ji i nyní omezenému počtu zájemců nabídnout. Telefonický rozhovor Zavolej mi funguje jen ve vybraných hodinách, uživatelům voláme my, obvykle nepřijímáme hovory od jiných osob.

Pokud máte o mimořádnou službu Zavolej mi zájem, obraťte se na nás na telefonním čísle 228 224 923 nebo elektronickou poštou na info@nas-slunovrat.cz. Ozveme se Vám co nejdříve a dohodneme se na dalším. Jednání s námi je pro Vás vždy nezávazné, nic nám nebudete platit, kdykoli se s námi můžete rozloučit, nic Vám nehrozí. Jsme státem registrovaný poskytovatel sociálních služeb.

16. března 2020
MUDr. Milan Cabrnoch, MBA